Stort intresse för Stena Metallkoncernens andra gröna obligation med toppbetyg

2022-04-28

960x300_CompQual80.jpg

Intresset från investerare var stort när Stena Metallkoncernen gav ut sin andra gröna obligation med betyget ”Dark Green” den 27:e april. Beloppet var 1 miljard kronor och löptiden fem år. Pengarna är öronmärkta för hållbara investeringar inom Stena Recycling, Stena Aluminium och andra cirkulära projekt inom Stena Metall.

Detta är andra gången som Stena Metallkoncernen ger ut en grön företagsobligation. Syftet är att finansiera och refinansiera nya projekt inom Stena Metall som alla skall bidra till att stärka den ambitiösa hållbarhetsagendan och den cirkulära omställningen.

- Stena Recycling har en ledande position genom vår verksamhet i flera länder och ett tätt samarbete med våra mer än 100 000 kunder. Genom fortsatta investeringar i cirkulära tekniker, satsningar på forskning- och utveckling, samt spännande samarbetsprojekt tillsammans med våra kunder, kommer vi att fortsätta driva utvecklingen kring cirkulära lösningar, säger Kristofer Sundsgård, Koncernchef för Stena Recycling.

Att ta vara på resurser är något som är djupt rotat i Stena Metalls verksamheter.

- Den cirkulära omställningen är viktig för att möta såväl klimatutmaningarna som det ökade resursbehovet. Vårt gröna ramverk är inriktat mot projekt som syftar till en fortsatt utveckling av våra cirkulära processer. Ramverket har granskats av det oberoende analysinstitutet Cicero som sätter det högsta betyget ”Dark Green”. Det ges till projekt och lösningar som lever upp till den långsiktiga visionen om en framtid med låga koldioxidutsläpp och stor hänsyn till klimatet, säger Stena Metalls Hållbarhetschef Anna Sundell.

Många investerare har en grön och hållbar profil och attraheras av hållbara investeringar.

- Det är glädjande att vi med den här obligationen uppfyller ett behov som marknaden efterfrågar, fortsätter bredda vår investerarbas och befäster Stena Metalls starka position på den nordiska obligationsmarknaden, säger Peter Gustafsson, VD Stena Metall Finans.

 

För mer information kontakta Jesper Waltersson, Kommunikationschef Stena Metall, 070-511 26 70.

Dela denna sida