Stena Metal International tilldelas platinamedalj av Ecovadis

2022-04-11

Ecovadis_Platinum_1280x400_CompQual80.jpg

Stena Metal International har tilldelats Ecovadis platinamedalj för sitt hållbarhetsarbete. Utmärkelsen representerar den högsta nivån av erkännande och placerar Stena Metal International bland de översta 1% av de 90 000 företag som har utvärderats av Ecovadis världen över.

För andra året i rad har Stena Metal International (SMI) genomgått Ecovadis hållbarhetsutvärdering. Med ett förbättrat resultat nådde SMI i år högsta möjliga nivå.

-Vi är otroligt stolta över SMI:s Ecovadis-utmärkelse. Mycket arbete ligger bakom resultatet, både på koncernnivå och på bolagsnivå. SMI:s platinamedalj är ett bevis på att hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet. Det visar att hållbarhet är något som står högt upp på agendan och något vi jobbar med på riktigt, i alla led, genom hela värdekedjan”, säger Thomas Andersson, Managing Director, Stena Metal International

Vad är Ecovadis?

Ecovadis är ett oberoende internationellt analysföretag som årligen analyserar och utvärderar företags hållbarhetsarbete. Utvärderingssystemet väger in fyra olika områden, miljö, arbetskraft och mänskliga rättigheter, etik samt hållbara inköp. Ecovadis-metoden bygger på internationellt antagna principer för hållbarhetsredovisning.

Hur går utvärderingen till?

Varje företag som deltar i bedömningen får ett skräddarsytt frågeformulär som är specifikt för deras organisation. Frågeformuläret är indelat i fyra hållbarhetsområden: miljö, arbete och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling. Dessa områden är i sin tur indelade i policyer, aktiviteter och resultat, allt för att företaget ska kunna utvärderas i alla faser av sitt hållbarhetsarbete. Genom att ladda upp redovisningsdokumentation som är kopplad till frågorna i bedömningen visar företaget hur det arbetar med hållbarhetsfrågorna.

-Resultatet visar att vi gör många saker rätt. I frågeformuläret finns det inget utrymme för fri text eller vaga svar. Frågorna besvaras med hänvisning till policyer, hållbarhetsrapporter och rutiner. Det innebär att vårt resultat är helt baserat på fakta och mäts objektivt", säger Cecilia Ljung, HSSEQ & Sustainability Manager, Stena Metal International.


Stena Metal Internationals resultat 2022

Översikt över resultaten. De svarta linjerna visar genomsnittet för företag i samma bransch.

StenaMetalInt-results_CompQual80.png

Om Stena Metal International

Stena Metal International är Stena Metall koncernens försäljningsbolag av de egna insamlade och bearbetade volymerna av järn-, metall- och rostfritt skrot.

Dela denna sida