VD-byten inom Stena Metallkoncernen

2019-08-20

3xVD_1280x400_CompQual80.jpg

Den 1 september genomförs tre VD-byten inom Stena Metallkoncernen; Stena Aluminium, Stena Recyclingkoncernen och Stena Recycling Sverige.

Kristofer Sundsgård, idag VD för Stena Recyclings verksamhet i Sverige, går vidare inom Stena Metall och tillträder 1 september som VD för Stena Recyclingkoncernen där återvinningsverksamheterna i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen, Tyskland och Italien ingår.

Fredrik Pettersson ersätter Kristofer Sundsgård som VD för Stena Recycling Sverige och kommer närmast från Stena Aluminium där han arbetat under många år, varav de senaste sju åren som VD.

Fredrik Pettersson ersätts på Stena Aluminium av Johan Thunholm som de senaste tio åren arbetat som VD och koncernchef på företagsgruppen Norcospectra som utvecklar och tillverkar kundunika butiksinredningar i metall och trä, med verksamhet I Sverige, Norge och Polen.

Bild: (Från Vänster) Kristofer Sundsgård, Fredrik Pettersson och Johan Thunholm.

Dela denna sida