Tillsammans skapar vi värde!

Stena Metallkoncernen har åtta verksamhetsområden på cirka 220 platser i nio länder. Koncernen har en total nettoomsättning för förra räkenskapsåret på 43 500 MSEK. Varje år återvinner och förädlar Stena Metall sex miljoner ton avfall och uttjänta produkter samt förser kunder med nödvändiga råvaror, stålprodukter och marina bränslen. Genom forskning och utveckling arbetar vi för att möta framtidens utmaningar med nya, hållbara lösningar. Stena Metalls 4 000 medarbetare samarbetar nära med partners och kunder för att skapa värde ur såväl ett affärsperspektiv som för miljön och samhället i stort.

Stena Metallkoncernen