Koncernledning och styrelse

Stena Metalls koncernledning, nyckelfunktioner samt styrelse.

Koncernledning


Anders Jansson, VD och Koncernchef

Anders Jansson
VD och Koncernchef

Jonas Höglund, Finansdirektör

Jonas Höglund
Chief Financial Officer

Koncernfunktioner


Christer Forsgren, Forskning

Christer Forsgren
Teknik och Miljöchef
Skicka e-post

Mats Torring

Mats Torring
Affärsutveckling
Skicka e-post

Ninni von Mentzer, Information

Ninnie von Mentzer
Director Corporate Marketing
Skicka e-post

Annika Hansson, CIO

Annika Hansson
CIO
Skicka e-post

anna_sundell_CompQual80.jpg

Anna Sundell
Hållbarhetsansvarig
Skicka e-post
Tel: 010-4451934

Jörgen Andersson, Pressansvarig

Jörgen Andersson
Pressansvarig
Skicka e-post
Tel: 010-4452217

Martin Fast

Martin Fast
Real Estate Manager
Skicka e-post

Kim Forssblad

Kim Forssblad
Insurance Manager
Skicka e-post

Helén Ljungqvist

Helén Ljungqvist
Group Compliance Officer, Safety and Security
Skicka e-post

Magnus Ljungdahl

Magnus Ljungdahl
Ekonomidirektör
Skicka e-post

Jesper Waltersson

Jesper Waltersson
Kommunikationschef
Skicka e-post

 

 

Styrelse


Dan Sten Olsson, Styrelseordförande

Dan Sten Olsson
Ordförande

Anders Jansson, VD och Koncernchef

Anders Jansson
VD

M Johan Widerberg

M Johan Widerberg

Mårten Hultenström

Mårten Hulterström

Per Kaufmann

Per Kaufmann

Carl von Schantz

Carl von Schantz

Joakim Rosengren

Joakim Rosengren

William Olsson

William Olsson

Arbetstagarrepresentanter


Tonny Fogelqvist, Ordinarie

Tonny Fogelqvist
Ordinarie

Ronny Persson, Suppleant

Ronny Persson
Suppleant

Fabrice Angelini, Suppleant

Fabrice Angelini
Ordinarie

irene_lund_CompQual80.jpg

Irene Lund
Suppleant

Revisor


Johan Rippe
Auktoriserad revisor,
PricewaterhouseCoopers AB
  • Dela denna sida