DETTA ÄR STENASFÄREN

The Stena Sphere

Stena är en av de största, familjeägda företagsgrupperna i Sverige och bedriver verksamhet över hela världen. Stenasfären består av följande tre moderbolag: Stena AB, Stena Sessan och Stena Metall AB. Samtliga bolag ägs helt av familjen Sten A Olsson. Det delägda bolaget Concordia Maritime AB är noterat på Nasdaq Stockholm.

Sfärens sju verksamhetsområden:

Stenasfären_SV_dec18_CompQual80.png

Stenasfären i korthet

 

stenasfaren_korthet_sv_dec2020_CompQual80.jpg

Dela denna sida