DETTA ÄR STENASFÄREN

Stena Line cruise ship in the ocean.

Stena är en av de största, familjeägda företagsgrupperna i Sverige och bedriver verksamhet över hela världen. Stenasfären består av följande tre moderbolag: Stena AB, Stena Sessan och Stena Metall AB. Samtliga bolag ägs helt av familjen Sten A Olsson. Det delägda bolaget Concordia Maritime AB är noterat på Nasdaq Stockholm.

Sfärens sju verksamhetsområden:

Stenasfären i korthet

 

  • Dela denna sida