Stena Nordic Recycling Center

Stena Nordic Recycling Center är koncernens största industriella satsning någonsin. Med denna nya, moderna processanläggning tar vi återvinningen till en helt ny nivå.

Med flera automatiserade processer samlade på en plats skapar Stena Recycling och Stena Technoworld en effektiv och industriell helhet med kapacitet att återvinna mer material från industrin, hushåll och andra delar av samhället än någonsin tidigare. Genom att vi maximerar återvinningsgraden på till exempel bilar och elektronik har Stena Nordic Recycling Center stor betydelse för industrin och samhället som helhet.

Stena Nordic Recycling Center är vårt svar på dagens och morgondagens krav på effektiv, miljöriktig och hållbar återvinning. Med effektivare processer och högre återvinningsgrad klarar vi nu, tillsammans med Sveriges bildemonterare, EU:s krav på att återvinna varje bil till 95 procent – utan att behöva skicka material långväga för ytterligare bearbetning. Nu löser vi det själva under ett och samma tak. Det är en trygghet och ett styrkebesked för svensk återvinning.

Den nya anläggningen, som blir en av Europas modernaste, är utvecklad i tätt samarbete med kunder, leverantörer och andra partners. De nya automatiserade återvinningsprocesserna bygger på beprövad teknik kombinerad med nya innovationer. Olika typer av kvarnar gör grovjobbet i det första steget där bilar, metallskrot och sanerad elektronik finfördelas i hög hastighet. Därefter sker en noggrann sortering i sofistikerade automatiska processer där magneter, fläktar, optiska enheter, vätskebad och vibrationer används för att separera materialen från varandra.

I anläggningen bearbetas och förädlas industrispill, bilar, elektronik och annat avfall från hela samhället. När allt har passerat hela återvinningsprocessen är resultatet över 30 olika kvaliteter med material i olika storlekar: Järn, aluminium, koppar, rostfritt, ädla metaller och plaster. En stor del av det som inte kan materialåtervinnas blir ett miljöklokt bränsle som kan användas i energikrävande industrier eller för produktion av fjärrvärme och elektricitet.

Råvarorna som produceras levereras till smältverk, gjuterier och andra producenter i Sverige och andra delar av världen. Cirkeln sluts och materialen får nytt liv igen i nya produkter.

Stena Nordic Recycling Center – en milstolpe för modern, hållbar materialåtervinning i industriell skala.

Fakta Stena Nordic Recycling Center

  • Hela fastigheten är på 433 000 kvadratmeter – lika stort som 80 fotbollsplaner.
  • Den största produktionshallen är 300 meter lång.
  • Återvinningsprocesserna består av beprövad teknik kombinerad med nya innovationer.
  • En nyhet är att vi nu kan återvinna det trassliga restmaterial som uppstår när bilar och andra komplexa produkter mals ner i fragmenteringskvarnarna. Lösningen är en världsunik egenutvecklad kedja av olika sorteringsprocesser.
  • Vår nya process för ädelmetallåtervinning ur elektronik blir den största i Europa. Beprövad teknik kombineras med avancerad sensorteknik.
  • Stena Recycling och Stena Technoworld kommer i en nära framtid ha cirka 200 medarbetare på Stena Nordic Recycling Center.
  • Tillgången till exporthamn, järnvägstransporter och det centrala läget i Norden gör Halmstad till en utmärkt placering för ett industriellt återvinningsnav för hela norra Eurpoa.
  • Dela denna sida