Stena Nordic Recycling Center

1280x400_stena_halmstad_2018_0815_CompQual80.jpg

Stena Nordic Recycling Center är koncernens industriella återvinningsnav i Halmstad. Här tar vi hand om det som är svårast att återvinna, och gör det på ett bättre och effektivare sätt än någonsin tidigare. Här finns också vårt kunskapscenter och testarena - Stena Recycling Lab.

Stena Nordic Recycling Center invigdes hösten 2016 och är idag Europas modernaste återvinningsanläggning. Med flera automatiserade processer samlade på en plats skapas en effektiv och industriell helhet med kapacitet att återvinna mer material från industrin, hushåll och andra delar av samhället än någonsin tidigare.

Tack vare de stora mängder råvaror som återförs till industrin är anläggningen en viktig kugge i den cirkulära ekonomin och bidrar till att göra samhället mer hållbart. Återvinningen bidrar också till att stora mängder koldioxidutsläpp sparas.

På Stena Nordic Recycling Center finns också Stena Recycling Lab - vårt kunskapscenter och vår testarena för ny återvinningsteknik och utveckling av nya produkter. Här erbjuder vi en fysisk testarena för entreprenörer, forskare och studenter. Visionen är att fungera som katalysator för innovation och utveckling för att uppnå kortare innovationscykler för ny teknik och nya produkter och tjänster.

 

Dela denna sida

Så fungerar det