Vår historia

Vår historia

Från lokal skrothandel i Göteborg till återvinning, tillverkning och handel i stor skala på världsmarknaden. Det här är vår historia.

Från lokal entreprenör till global aktör

23-årige Sten Allan Olsson startade i november 1939 Handelsbolaget Sten A Olsson Metallprodukter. Med ett litet, anspråkslöst kontor som bas handlade Sten med järn- och metallskrot, lump och rågummi. Det som andra bara såg som gammalt skräp, såg han som nya affärsmöjligheter.

Verksamheten växte successivt och Sten började samla in och sälja fler materialslag. 1946 köpte han det första egna fartyget och frakt blev ett allt viktigare inslag i verksamheten. Nio år senare slogs portarna upp till den första egna filialen i Göteborg, för att kunna öka insamlingen av skrot och bearbeta materialet.

1972 delades verksamheten upp i två bolag. Det ena blev Stena Line med inriktning på sjötransporter. Den andra halvan blev Stena Metall. De följande decennierna växte Stena Metall kraftigt, bland annat genom flera bolagsförvärv. 2007 bestod återvinningsverksamheten  av fyra bolag som fusionerades till ett – Stena Recycling.

I dag utgörs Stena Metallkoncernen av sju affärsområden. Allt för att i nära samarbete med kunderna kunna bistå med expertis och kostnadseffektiva lösningar för varje enskild kunds behov.

Även om vi har gått från en lokal verksamhet i blygsam skala till att göra stora affärer världen över, så är mycket sig likt sedan 1939. Vi ägs fortfarande av familjen Olsson och har vårt huvudsäte i Göteborg. Och Sten Allan Olssons anda genomsyrar vårt dagliga arbete, som alltjämt går ut på att skapa ekonomiska och miljömässigt hållbara lösningar för klok hantering av våra resurser.

Dela denna sida

återvinning på 50-talet

Älmhult, Småland. 1950-tal. En unik inblick i hur skrothantering och lumpåtervinning gick till. Filmmaterialet härstammar från företaget Gotthard Nilsson i Älmhult, som i slutet av 1990-talet förvärvades av Stena.