VÅR KULTUR

Leende Stenamedarbetare.

På Stena Metallkoncernen tror vi på styrkan i att jobba tillsammans. Med varandra, med kunden och med andra som vi kommer i kontakt med. Vi vill skapa värde varje dag och så har det varit sedan 1939.

Styrkan i vår gemensamma kultur

Vi drivs av en  nyfikenhet och strävar efter att leda utvecklingen i alla branscher där vi är verksamma. För att lyckas med det tror vi på styrkan i att samarbeta. Bara så kan vi få den förståelse som krävs för att hela tiden utveckla våra egna och kundernas affärer.

Våra medarbetare är oerhört viktiga i detta arbete och vi uppmuntrar alla, oavsett arbetsuppgifter och anställningsår, att ta egna initiativ. I grunden finns vårt delegerade affärsmannaskap som bygger på kunskap och handlingskraft och att alla är medansvariga.
Så skapar Stena Metallkoncernen långsiktiga värden i form av hållbara lösningar som är bra för såväl våra egna som kundernas affärer och - inte minst - vår gemensamma miljö.

 

Ett gott arbetsteam och nya utmanande arbetsuppgifter är mycket viktigt för att jag ska trivas och utföra ett bra jobb. Det har jag på Stena.

Gabriella Sandberg, Operations Controller Stena Oil.

 

SÅ HÄR ÄR DET ATT JOBBA MED OSS

Hur vi agerar genomsyras av våra tre kärnvärden:

Enkelt

  • Nära kunden
  • Kundanpassade
  • Obyråkratiska

Tryggt

  • Partnerskap
  • Hållbarhet
  • Expertis

Utvecklande

  • Värdeskapande
  • Proaktivitet
  • Ständiga förbättringar

Vi är en del av Stenasfären och våra kulturella rötter kommer från vår ägares värderingar. Tillsammans med övriga bolag i Sfären delar vi de principer och grundvärden som är beskrivna av Dan Sten Olsson i boken ”Principer, trossatser och grundvärden för Stena Metall AB” (.pdf)

  • Dela denna sida

en film om att bry sig

Stenasfären styrs utifrån värderingar. De har alltid varit en del av företagets själ och ligger till grund för all vår verksamhet. Care, att bry sig, är en viktig del.

Download Vår ägares värderingar

Principer, trossatser och grundvärden för Stena Metall AB

Öppna dokument

 

STENA STORY

Testa vår interaktiva presentation.

Stena Story