Visselblåsartjänst

Whistleblow_1280x400_CompQual80.jpg

Rapportera överträdelser mot uppförandekoden

Inom Stena Metallkoncernen strävar vi efter att alla medarbetare skall vara ansvarstagande och ha ett korrekt uppförande i enlighet med lagen och värdena i vår uppförandekod. Anställda är vanligtvis de första att märka om något olagligt pågår eller om värden i uppförandekoden kränks på ett allvarligt sätt.

 

Om du upptäcker något som bryter mot Stenas uppförandekod är det viktigt att du rapporterar det.

Det kan vara allvarliga händelser som bryter mot lagen eller inte är förenligt med uppförandekoden och som kan skada Stena Metallkoncernen och/eller annan part.

Observera att det går att rapportera till den externa uppgiftslämnarfunktionen även från datorer som inte är kopplade till Stena Metall (exempelvis egna datorer och smartphones).

Anonyma anmälningar får bara gälla händelser som är brottsliga eller som inte är förenliga med vår uppförandekod och som kan få allvarliga konsekvenser för Stena och/eller annan part.

Exempel på detta är:

  • Ekonomiska oegentligheter och korruption
  • Allvarliga trakasserier och diskriminering
  • Säkerhetsrisker på arbetsplatsen
  • Miljöbrott

Rapporteringstjänsten tillhandahålls av en extern part, WhistleB Whistleblowing Centre AB.

Visselblåsning i Sverige: Personuppgifter om lagöverträdelse behandlas enbart för nyckel-personer eller personer i ledande ställning, i enlighet med Integritetsskyddsmyndighetens riktlinjer.

Dela denna sida

Whistle_400x400_CompQual80.jpg

HUR KAN JAG RAPPORTERA?

  1. I första hand ska du prata med din närmaste chef.
  2. Om det första alternativet inte är lämpligt, kontakta din chefs överordnade eller HR-ansvarig i ditt bolag.
  3. Om ovanstående alternativ inte bedöms möjliga kan du rapportera anonymt till en extern uppgiftslämnarfunktion. 

Till visselblåsartjänsten