Ã…tervinning

Återvinning

På 196 platser i fem länder skapar Stena Recycling stora värden genom kundanpassad återvinning av avfall från industrin och övriga samhället.

återvinning i partnerskap med kunden

På våra anläggningar i Norden och Polen tar vi hand om järn, metaller, papper, plast, farligt avfall och andra restprodukter på ett säkert och effektivt sätt. De återvunna råvarorna levereras till smältverk, gjuterier, pappersbruk och annan industri över hela världen.

Alla återvinningslösningar anpassas utifrån varje enskild kunds förutsättningar och behov. Det ger dig som kund en kostnadseffektiv hantering av allt tänkbart avfall. För att hjälpa kunderna att ytterligare minska kostnaderna och öka intäkterna, erbjuder vi dessutom tjänster som internlogistik, statistik och säkerhetsrådgivning.

Våra produktspecialister är allt oftare involverade i designstadiet av nya produkter hos kunderna. Det är ett viktigt förarbete ur två aspekter. Dels skapas förutsättningar för en effektiv produktion med minimalt spill. Dels blir produkterna enklare att återvinna när de är uttjänta.

Genom att kontinuerligt forska, utveckla egna lösningar och investera i ny teknik strävar vi efter att hela tiden ge kunderna ännu effektivare återvinning. Ett bra exempel på detta är Stena Nordic Recycling Center i Halmstad – Europas modernaste återvinningsanläggning – som gör att vi kan hjälpa Europas fordonstillverkare att leva upp till EU:s krav på att varje bil ska återvinnas till 95 procent.

EN AV EUROPAS LEDANDE ELEKTRONIKÅTERVINNARE

Stena Recycling är en av Europas ledande återvinnare av elektronikprodukter. Verksamheten bedrivs i Tyskland och Italien. Dessutom samlas uttjänta elektronik- och kylprodukter in i länder som Belgien, Holland, Schweiz, Österrike och Frankrike.

KONTAKTPERSONER

CEO

Landschefer Stena Recycling

 • Clas Clas Hultqvist
 • Sverige
 • Max Trandem
 • Norge
 • Henrik Grand Petersen
 • Danmark
 • Olli Kellokumpu
 • Finland
 • Lars Holmberg Ibsen
 • Polen
 • Guiseppe Piardi
 • Italien
 • Folkert Schmidt
 • Tyskland
Dela denna sida