Elektronikåtervinning

Elektronikdelar, chip och kretskort.

Genom att återvinna och återanvända elektronik driver Stena Technoworld på utvecklingen för en klok resurshantering från 16 europeiska anläggningar.

EN AV Europas ledande elektronikåtervinnare

Stena Technoworld är en av Europas ledande återvinnare av elektronikprodukter. Vi utvinner också råmaterial ur en stor mängd kylmöbler. Verksamheten bedrivs vid 16 anläggningar i Sverige, Norge, Danmark, Polen, Tyskland och Italien. Dessutom samlas uttjänta elektronik- och kylprodukter in i länder som Belgien, Holland, Schweiz, Österrike och Frankrike.

Alla produkter som lämnas för återvinning saneras först på miljöskadliga ämnen. Från elektronikprodukterna och kylmöblerna återvinns sedan en lång rad av råmaterial. Till exempel ädelmetaller, järn, aluminium och plaster – som blir värdefulla råvaror i nya produkter runt om i världen.

I vissa fall tar vi hand om delar som kan användas igen. Vi demonterar och testar till exempel många inlämnade datorskärmar och levererar dem sedan direkt till tillverkare som använder skärmarna i nya produkter. Den här sortens återanvändning höjer värdet ytterligare på kundens material och bidrar samtidigt till en utveckling av en cirkulär ekonomi.

En viktig del av vår verksamhet bedrivs på Stena Nordic Recycling Center i Halmstad i västra Sverige. Det är en av Europas modernaste återvinningsanläggningar som gör att vi står väl rustade för att kunna möta myndigheternas och kundernas allt tuffare krav på ökad återvinningsgrad.

Kontaktpersoner

 

Affärsområdeschef

  • Giuseppe Piardi
  • Region Italien
  • Folkert Schmidt
  • Region Tyskland
  • Martin Alehem
  • Region Norden
  • Dela denna sida