HaloSep

HaloSep_IntroImage_960px-2_CompQual80.jpg

HaloSep är den miljömedvetna lösningen för behandling av farligt avfall som genereras i förbränningsanläggningar som ger värme och el till bostäder. HaloSep processen omvandlar det farliga avfallet som samlas upp i rökgasreningssystemet till tre användbara fraktioner.

EN UNIK OCH HÅLLBAR LÖSNING FÖR FÖRBRÄNNINGS­ANLÄGGNINGAR

HaloSep möjliggör en hållbar lösning för WtE-anläggningar för att omvandla sitt farliga avfall till användbart material som sen returneras till samhället, vilket är definitionen av en Cirkulär Ekonomi.

Den unika processen hanterar alla problem med flygaska och återvinner salt och metaller samt minskar deponimängden. HaloSep tillhandahåller en lösning som kan byggas upp lokalt vid en förbränningsanläggning. Den kan också placeras på en plats där flygaska från flera mindre anläggningar konsolideras. Därmed kommer HaloSep att eliminera både kostnader och utsläpp relaterade till långväga transporter. Vi har nu möjlighet att bygga för en globalt hållbar förbränningsindustri!

 

howitworks_outline_CompQual80.png

 

KONTAKT

HEAD OF BUSINESS AREA

Staffan Svensson
VD HaloSep AB
staffan.svensson@stenametall.se

Åsa Sörelind
Business Controller & Commercial Manager
asa.sorelind@stenametall.se

www.halosep.com

Dela denna sida