Handel med råvaror

Handel med råvaror

Snabbt och flexibelt har vårt handelsbolag i över tre decennier försett kunder över hela världen med järn-och stålråvaror.

Rätt råvaror till rätt köpare

Stena Metal Inc. har sitt huvudkontor i Southport, Connecticut i USA och bedriver internationell handel med främst skrot och tackjärn, men även järnsvamp och färdiga stålprodukter.

Tillsammans med partners i Sydamerika har vi på senare år också börjat sälja petroleumkoks. Det är ett bra exempel på återvinning av och handel med en restprodukt som annars skulle belasta vår miljö.

Råvarorna som säljs kommer från leverantörer runt om i världen. Ofta handlar uppdragen om att aktivt marknadsföra våra leverantörer och uppvakta potentiella köpare av deras råvaror. En flexibel organisation och medarbetare med hög kompetens som kontinuerligt sonderar marknaden gör att vi kan tackla dessa utmaningar.

Utöver de råvaror som vi säljer kan vi även hjälpa varje enskild kund att skapa en så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt. Vi erbjuder bland annat finansieringslösningar samt transporter, lager och andra logistiktjänster. Alla tjänster anpassas utifrån kundens särskilda behov och önskemål.

 Kontaktperson

 

Affärsområdeschef

Dela denna sida