KOMPONENTER

Komponenter

Med stor flexibilitet och kapacitet tillverkas avancerade, anpassade stålkomponenter med hög precision – färdiga för tillverkningsindustrin.

Kunskap och produkter för industrins behov

Kunder från olika branscher vänder sig till Stena Components för skurna och CNC-bearbetade produkter. Dessa komponenter – som produceras på vår anläggningar i Nybro – används i allt från tillverkningsutrustning för bilindustrin och maskinbyggnation till komponenter i tyngre arbetsfordon och värmeväxlare.

Den geografiska närheten till många kunder gör det möjligt att vara delaktiga i hur delar av deras produkter kan utformas för att uppnå en så optimal och effektiv produktion som möjligt. Oavsett vilken förädlingsgrad du som kund beställer kännetecknas vår produktion av hög säkerhet med produkter av god kvalitet.

Branschen för industrikomponenter är under omvandling och en del svenska företag väljer att flytta hem sin produktion. Detta beror dels på ett ökat kostnadsläge i flera låglöneländer men också på svensk industris ökade behov av flexibla processer och kortare ledtider. På Stena Components kan vi matcha kundernas önskemål tack vare hög verkstadskompetens och vår långa erfarenhet av att skära och bearbeta metall. Vi har möjlighet att snabbt ställa om vår produktion av stålkomponenter för att tillgodose dina föränderliga behov.

Kontaktperson

 

Affärsområdeschef

Dela denna sida