Olja

Olja

Som marknadsledande för de internationella rederierna levererar Stena Oil bunkerolja och marina helhetslösningar för fartyg i de nordiska haven.

Ledande leverantör av bunkerolja

Låga kostnader för frakt och hantering och hög flexibilitet är några av de fördelar vi kan erbjuda våra kunder, tack vare stora volymer och en flotta som anpassar sig efter kundens önskemål.

När Stena Oils fartygskunder i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön får leverans av bunkerolja erbjuds de samtidigt hämtning av spolvatten. Spolvattnet renas av vårt systerbolag Stena Recycling för att sedan gå tillbaka till naturen.

För att underlätta kundernas vardag och sänka deras driftskostnader strävar vi alltid efter att utveckla nya lösningar. Ett bra exempel på detta var när nya, lägre utsläppsnivåer av svavel från marina bränslen infördes. Rederierna stod inför valet att investera i rökgassanering på fartygen eller börja använda betydligt dyrare gasoil. Rederierna klarade utsläppskraven tack vare Stena Oils lösning: ECA-oil – ett nytt bränsle till konkurrenskraftigt pris som innebär en vinst för både kunder och miljön.

Ett erkännande för vår förmåga att finna snabba lösningar är det EU-tal vi tecknande 2016 om att hantera oljeutsläpp i nordiska farvatten. Avtalet med European Maritime Safety innebär att MT Norden, ett av Stena Oils fem bunkerfartyg, har försetts med ny utrustning för att snabbt kunna rycka ut och ta hand om oljespill till havs. 

Kontaktperson 

 

Affärsområdeschef

Dela denna sida