Stål

Stål

Stena Stål AB är en stålleverantör med ett brett produktsortiment. Från våra Steel Service Center levererar vi klippta, slittade, kapade och förbehandlade produkter.

Stålprodukter i nära samarbete

Från Kiruna i norr till Helsinborg i söder finns Stena Stål på 15 platser i Sverige och i norska Moss med lager, produktion och försäljning. En utbredd försäljningsorganisation som jobbar nära kunderna ger oss en bra insikt i kundernas verksamhet och vilka utmaningar kunderna står inför.

Vår materialkunskap och sortimentsbredd i kombination med förståelse om kundernas produkter och processer, men också om distributionen gör att Stena Stål kan vara en del av kundernas styrka. Genom att erbjuda en logistik som löpande förser kunderna med rätt service frigörs resurser för kunderna som slipper binda kapital i eget lager.

Vi samarbetar med ledande stålproducenter för att säkerställa att våra produkter håller en hög kvalitet och är konkurrenskraftiga. Med vårt sortiment och genom ett nära samarbete med europeiska lagerhållare erbjuder vi ett brett sortiment och tillförlitliga leveranser.

Kontaktperson

 

Affärsområdeschef

Dela denna sida