STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD

2019 fick 11 gymnasieelever ta emot stipendiet, som delas ut en gång om året i samband med sommarens skolavslutningar. Stipendiet består av ett ekonomiskt bidrag och delas ut till gymnasieelever som förtjänar en uppmuntran i sitt hållbarhetsarbete. Det kan till exempel röra sig om någon som är engagerad i lokala hållbarhetsfrågor, som påverkat skolans miljöarbete eller har idéer kring en miljöanpassad produkt.

Elever från alla gymnasieprogram kan nomineras och du som är lärare till elever som har förutsättningar att göra samhället mer hållbart är välkommen att nominera dem! Eleven får välförtjänt uppmuntran och din nominering sätter också hela skolan på hållbarhetskartan! Nomineringen för nästa Stena Circular Economy Award öppnar under våren 2020.

AVFALL ÄR MER ÄN ETT PROBLEM

Återvinning är en viktig del i den cirkulära ekonomin. På Stena har vi återvunnit samhällets avfall och restprodukter sedan 1939. Vi är medvetna om att alla resurser har en livscykel och hos oss är inte avfall ett problem. Det är i själva verket en av de viktigaste resurserna i en tid när råmaterial, energi, ren luft och rent vatten börjar bli bristvaror. På våra återvinningsanläggningar tar vi emot och bearbetar restprodukter och sekundära resurser så att de kan återföras till samhället och bli nya produkter. Det är själva kärnan i vår affär!

NYA SÄTT ATT BRY SIG OM VÅRA RESURSER

Inom koncernen satsar vi på forsknings- och utvecklingsprojekt som går ut på att finna nya, resurseffektiva sätt att ta hand om samhällets restprodukter och sekundära resurser. Till exempel vill vi materialåtervinna mycket av det avfall som idag energiåtervinns eller läggs på deponi. Magneter från hårddiskar och bilinredningsmaterial är några exempel. Om dem och andra forskningsprojekt kan du läsa här.

 

Läs mer:

Stipendier prisar hållbarhetsprojekt

Femte upplagan av Stena Circular Economy Award delades ut i samband med skolavslutningarna.

Läs mer

"En bekräftelse på att vi gjort rätt”

Engagemanget för hållbarhet och cirkulär ekonomi är stort bland landets gymnasieelever. Ett tydligt tecken på det är eleverna som varje år nomineras till Stena Circular Economy Award.

Läs mer
  • Dela denna sida

Stena Circular Economy Award

Vid frågor vänligen kontakta oss.

Kontakta oss

SAMVERKAN ÄR GRUNDEN I CIRKULÄR EKONOMI

Våra livsstilsval påverkar i högsta grad hur världen ser ut i framtiden. Många naturresurser är begränsade och för att inte begränsa möjligheterna för framtida generationer måste vi hushålla med dem bättre. 
Cirkulär ekonomi är ett begrepp för modeller inom företag eller samhället i stort där fokus ligger på att skapa slutna kretslopp. Idéerna bakom cirkulär ekonomi har hämtats från naturens egna kretslopp där resurserna används mycket effektivare än i våra traditionella affärs- och samhällsmodeller. En cirkulär ekonomi strävar efter att minimera avfallsproduktionen och att det avfall som ändå uppstår ska nyttjas som en resurs.

För att en cirkulär ekonomi ska bli verklighet behöver samhället knyta ihop miljömässigt, ekonomiskt och socialt ansvarstagande. I en cirkulär ekonomi samverkar alla discipliner!