Nominera dina elever till vårt hållbarhetspris!

Förra året fick 15 gymnasieelever ta emot Stena Circular Economy Award. Nu öppnar vi för årets nomineringar. Är du lärare till en elev med förutsättningar att göra samhället mer hållbart är du varmt välkommen med din nominering, senast den 8 maj.

Att hantera och återvinna resurser på ett ansvarsfullt sätt är centralt i Stena Metallkoncernens olika verksamheter. Nya lösningar och synsätt behövs inom många områden i samhället, både för att klara klimatmål och se till att jordens naturresurser räcker till för kommande generationer.

– Därför vill vi uppmuntra alla unga förmågor som jobbar med idéer som kan bidra till positiv utveckling. Det kan handla om hur man kan spara eller återvinna resurser. Det kan vara en ny hållbar affärsidé eller produkt. Det kan handla om att informera och utbilda sin omgivning i frågor som har med klimatet att göra. Behovet av nytänkande är stort, vi välkomnar alla nomineringar som har en koppling till hållbarhet, säger Christer Forsgren, Miljö & Teknikchef på Stena Metall.

Elever från alla gymnasieprogram kan nomineras. Du som är lärare till elever som har förutsättningar att göra samhället mer hållbart är välkommen att nominera dem! Eleven får välförtjänt uppmuntran och din nominering sätter hela skolan på hållbarhetskartan! 

Hannes Olausson, före detta elev på Tycho Braheskolan i Helsingborg, var en av de som fick stipendiet förra året tillsammans med sin klasskamrat Linnea Stoll. Deras projekt En hållbar cafeteria gick ut på att undersöka elevernas vanor och skolkafeterians påverkan på miljön. Undersökningarna resulterade bland annat i en mer pedagogisk avfallshantering och att de höjde priset på en godissort där det fanns ett likvärdigt alternativ med mindre miljöpåverkan.

– Stipendiet betyder mycket. Många tror att det är för sent och att klimatet är helt förstört. Om man har den åsikten kommer vi inte klara miljömålen. Det är häftigt att ha fått ett kvitto på att vi gör rätt när vi har försökt att göra skillnad, säger Hannes Olausson.

– Vi ville göra något som inte glömdes bort, utan som gjorde skillnad. Vi tänkte att om man börjar med en liten förändring så kan den växa med personerna som går kvar på skolan när vi har slutat, säger Linnea Stoll.

Stipendiet består av ett ekonomiskt bidrag och delas ut till gymnasieelever som förtjänar en "hållbarhetsuppmuntran".

Nominering görs av elevens lärare (alternativt av lokalordförande i förening med koppling till hållbarhet där eleven är medlem). Sista nomineringsdag är den 8 maj 2019 och du nominerar genom att fylla i formuläret nedan. Välkommen att nominera!

 

Nominera till Stena Circular Economy award

- Eleven/ungdomen måste nomineras av sin lärare/förbundsordförande
- Den nominerade måste studera på gymnasiet och vara 16-20 år

STYRKA NOMINERINGEN

Om du vill styrka nomineringen med hjälp av specifika dokument ber vi dig att skicka dokumentet till award@stenametall.se. Ej betyg. I ämnesraden skriver du Stipendium. I mailet skriver du kontaktuppgifter till dig och den nominerade.

NomineringsFORMULÄR

Observera att du inte endast kan nominera per mail. För att vi ska kunna behandla din nominering måste detta formulär fyllas i.

  • Dela denna sida

Stena Circular Economy Award

Vid frågor vänligen kontakta oss.

Kontakta oss

SAMVERKAN ÄR GRUNDEN I CIRKULÄR EKONOMI

Våra livsstilsval påverkar i högsta grad hur världen ser ut i framtiden. Många naturresurser är begränsade och för att inte begränsa möjligheterna för framtida generationer måste vi hushålla med dem bättre. 
Cirkulär ekonomi är ett begrepp för modeller inom företag eller samhället i stort där fokus ligger på att skapa slutna kretslopp. Idéerna bakom cirkulär ekonomi har hämtats från naturens egna kretslopp där resurserna används mycket effektivare än i våra traditionella affärs- och samhällsmodeller. En cirkulär ekonomi strävar efter att minimera avfallsproduktionen och att det avfall som ändå uppstår ska nyttjas som en resurs.

För att en cirkulär ekonomi ska bli verklighet behöver samhället knyta ihop miljömässigt, ekonomiskt och socialt ansvarstagande. I en cirkulär ekonomi samverkar alla discipliner!

"En bekräftelse på att vi gjort rätt”

Engagemanget för hållbarhet och cirkulär ekonomi är stort bland landets gymnasieelever. Ett tydligt tecken på det är eleverna som varje år nomineras till Stena Circular Economy Award.

Läs mer