Nominera dina elever till Stenas hållbarhetspris!

2019-03-29

Stena Circular Economy Award

Nu är det dags att nominera elever till årets Stena Circular Economy Award. Stipendiet delas ut till gymnasieelever över hela landet. Fram till 8 maj är det möjligt för lärare att nominera elever som har förutsättningar att göra samhället mer hållbart och som förtjänar extra uppmuntran.

Att hantera och återvinna resurser på ett ansvarsfullt sätt är centralt i Stena Metallkoncernens olika verksamheter. Nya lösningar och synsätt behövs inom många områden i samhället, både för att klara klimatmål och se till att jordens naturresurser räcker till för kommande generationer.

– Därför vill vi uppmuntra alla unga förmågor som jobbar med idéer som kan bidra till positiv utveckling. Det kan handla om hur man kan spara eller återvinna resurser. Det kan vara en ny hållbar affärsidé eller produkt. Det kan handla om att informera och utbilda sin omgivning i frågor som har med klimatet att göra. Behovet av nytänkande är stort, vi välkomnar alla nomineringar som har en koppling till hållbarhet, säger Christer Forsgren, Miljö & Teknikchef på Stena Metall.

Förra året fick 15 elever motta Stena Circular Economy Award - däribland Hannes Olausson och Linnea Stoll, före detta elever på Tycho Braheskolan i Helsingborg.

Deras projekt En hållbar cafeteria gick ut på att undersöka elevernas vanor och skolkafeterians påverkan på miljön. Så här sa Hannes Olausson när stipendiet hade delats ut.

– Stipendiet betyder mycket. Många tror att det är för sent och att klimatet är helt förstört. Om man har den åsikten kommer vi inte klara miljömålen. Det är häftigt att ha fått ett kvitto på att vi gör rätt när vi har försökt att göra skillnad.

Dela denna sida

Fakta:

  • Den som tilldelas Stena Circular Economy Award vill vara med i omställningen till en cirkulär ekonomi.
  • Ansökan görs av elevens lärare (eller av lokalordförande i förening med koppling till hållbarhet där eleven är medlem).
  • Sista ansökningsdag är den 8 maj 2018.
  • Mer information och ansökningsformulär finns här: www.stenacirculareconomyaward.se

Stena Circular Economy Award

Stena Circular Economy Award delas ut till elever som visat ett engagemang och kunnande som ger förutsättningar för att verka för ett mer hållbart samhälle.

Läs mer