Repur Markskiva – klimatsmart produkt som minskar koldioxidavtrycket

2019-12-13

Repur_Markskiva_1280x400_CompQual80.jpg

Bygg- och anläggningssektorn står i dag för nästan 20 procent av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Ett sätt att minska klimatpåverkan är att använda produkter av återvunnet material. Markskivor som tillverkas av isoleringen i gamla kylskåp är ett sådant exempel. Repur Markskiva har ett koldioxidavtryck som är 70-80 procent lägre än en traditionell skiva.

– Isoleringen i kylskåp och frysar har tidigare enbart använts som bränsle för energiåtervinning. Nu tillverkar vi produkter som gör att materialen kommer leva vidare under lång tid framöver. Det blir en dubbel fördel. Fossil råvara sparas samtidigt som vi undviker att släppa ut koldioxid, eftersom materialet används istället för att eldas upp. På det viset hjälper vi byggbranschen att nå sina hållbarhetsmål, säger Oskar Holmbrandt, vice VD på Repur AB.

Repur Markskiva både isolerar, avfuktar och dränerar grundmurar och golv. Skivan ger också utdelning på längre sikt i form av lägre driftskostnader och högre poäng i miljöbedömningar. Repur är resistent mot de kemikalier som används i byggnader. Det påverkas till exempel inte av klister och tätningar. Skivan är luktfri och möglar eller ruttnar inte. 

Repur_Markskiva_450x350_CompQual80.jpg

I den nya stadsdelen Kvibergsstaden i Göteborg används skivorna just nu när Skanska bygger det klimatvänliga äldreboendet Villa Kviberg. 

– Vår ambition med Villa Kviberg är att bygga klimatsmart och då passar den här markskivan in utmärkt. Vi jobbar med noggranna klimatkalkyler och vi ser att vi totalt minskar koldioxidavtrycket med 17 procent i det här byggprojektet jämfört med ett traditionellt betonghus, säger Daniel Öhrstig, projektchef på Skanska.

– Målet är att Skanska ska vara klimatneutralt år 2045 och delmålet är att vi ska halvera klimatpåverkan till 2030. För att nå dit behöver vi testa nya klimatneutrala alternativ. Här kommer markskivorna in som en av många pusselbitar, säger Magnus Andersson, affärs- och projektutvecklare på Skanska.

Repur Markskiva tillverkas i Halmstad av Repur AB. Bolaget är ett systerbolag till Stena Recycling och råvaran kommer just från Stena Recyclings återvinning som ligger vägg i vägg. Transportsträckan för råvaran blir minimal.

Dela denna sida

Fakta Repur

  • Repur Markskiva är listad för Nordic Swan Ecolabelled Buildings. Produkten finns med i SundaHus och Byggvarubedömningen.
  • Produkten ger ett koldioxidavtryck som är 70-80 procent lägre jämfört med en traditionell markskiva.
  • Repur tillverkar och säljer även Repur Cement, en lättfyllnadsmassa för exempelvis badrum och kök. Även här utgörs en stor del av innehållet av isoleringen från uttjänta kylmöbler.
  • Repur AB är ett systerbolag till Stena Recycling

För mer information se repur.se


Fakta Villa Kviberg

  • Villa Kviberg får 77 lägenheter och byggs av Skanska intill Säveån i nordöstra Göteborg.
  • Äldreboendet består av två huskroppar på vardera ca 2 850 kvadratmeter.
  • Under betongplattan läggs ett lager på tre decimeter med Repur Markskiva.
  • Avsikten är att bygga ett klimatvänligt äldreboende utan ökade ekonomiska kostnader

Klicka här för mer information