Femton elever fick stipendium för sitt hållbarhetsarbete

2018-07-03

Stena-Circular-Economy-Award-1280x400_CompQual80.png

För fjärde året i rad delades Stena Circular Economy Award ut i samband med skolavslutningarna. Stipendiet tilldelas personer som har varit bidragande i omställningen till en cirkulär ekonomi där vi bättre hushållar med jordens resurser.

– En viktig förutsättning för en mer cirkulär ekonomi är ungdomar som både har förmågan att tänka nytt och viljan att engagera sig i dagens och morgondagens utmaningar. Vi hoppas att priset ska öka intresset för hållbar utveckling och få fler ungdomar att engagera sig, säger Christer Forsgren, Miljö- och teknikchef på Stena Metallkoncernen, tillika adjungerad professor i Industriell materialåtervinning vid Chalmers Tekniska Högskola.

En av årets trender är enligt Christer Forsgren att pristagarna är förebilder, inte bara för jämnåriga utan även för andra generationer. Ett exempel på detta är projektet En hållbar cafeteria av stipendiaterna Hannes Olausson och Linnea Stoll. Projektet gick ut på att undersöka elevernas vanor och skolkafeterians påverkan på miljön. Undersökningarna resulterade bland annat i en mer pedagogisk avfallshantering och att de höjde priset på en godissort där det fanns ett likvärdigt alternativ med mindre miljöpåverkan.

– Stipendiet betyder mycket. Många tror att det är för sent och att klimatet är helt förstört. Om man har den åsikten kommer vi inte klara miljömålen. Det är häftigt att ha fått ett kvitto på att vi gör rätt när vi har försökt att göra skillnad, säger Hannes Olausson.

Nu hoppas han och projektkollegan Linnea Stoll att skolans framtida elever fortsätter arbetet där deras projekt slutade.

– Vi ville göra något som inte glömdes bort, utan som gjorde skillnad. Vi tänkte att om man börjar med en liten förändring så kan den växa med personerna som går kvar på skolan när vi har slutat, säger Linnea. 

Stena Circular Economy Award gick i år till

  • En elev på Älvkullegymnasiet, Karlstad.
  • En elev på ProCivitas, Malmö.
  • En elev på Europaskolan, Strängnäs.
  • Fem elever på Nösnäsgymnasiet, Stenungsund.
  • Två elever på Tycho Braheskolan, Helsingborg.
  • Tre elever på Katedralskolan, Skara.
  • Två elever på Björknäsgymnasiet, Boden.

Mer information finns på:

www.stenacirculareconomyaward.se

Dela denna sida

Stena Circular Economy Award

Stena Circular Economy Award delas ut till elever som visat ett engagemang och kunnande som ger förutsättningar för att verka för ett mer hållbart samhälle.

Läs mer