Stena Metall är med och bidrar till återvinning av batterier i Sverige

2017-02-13

1280x400_Lithium-Ion-batteries_CompQual80.png

En ny universitetsstudie som drivits med stöd av Stena Metall, visar att återvinning av litiumjonbatteriers celler är fullt möjlig i Sverige.

I dagsläget sker ingen materialåtervinning av litiumjonbatteriers celler i Sverige. Studien som Stena Metall drivit visar att Stena Aluminiums smältverk i Älmhult relativt enkelt skulle kunna återvinna metaller från litiumjonbattericeller.

Läs mer på NyTeknik.se

Dela denna sida